PRIMARIA COMUNEI CENADE

Judetul Alba

HOTARARI CONSILIUL LOCAL» P.H. privind programul de activitati cultural-distractive pe anul - 2017
» Convocare Consiliul Local Cenade - Luna Martie 2017
» P.H. privind aprobarea Programului anual de achizitii pe anul - 2017
» P.H. privind utilizarea sumei de 484.000 lei din excedentul anilor precedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -
» P.H. privind aprobarea actului constitutiv si a statutului pentru Asociatia Tarnavelor pentru actiune comunitara -
» proiect de hotarare - privind executia bugetara la data de 30.09.2017
» proiect de hotarare - privind impozitele si taxele locale pe anul 2018
» Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar -
» Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organ -
» Proiect de hotarare privind executia bugetara -
» Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe tri -
» Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentr -
» P.H. privind stabilirea taxei de inchiriere a Caminului Cultural Cenade -
» P.H. privind inregistrarea in domeniul public si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa a bunului. " Subtraversare raul Tarnava Mare cu conducta de alimentare cu apa. -
» P.H. privind rectificarea bugetului local pe trim II, 2017 -
» P.H. privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii " Modernizare Strazi interioare, comuna Cenade, jud Alba -
» P.H. privind alegerea presedintelui de sedinta -
» P.H. aprobarea cuantum cotizatie A.D.I. APA ALBA -
» P.H. aprobare retea a unitatii de invatamant din comuna Cenade -
» P.H. actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor -
» P.H. privind modificarea HCL 37/15.07.2016 -
» P.H. privind modificarea si completarea HCL 29/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local Cenade -
» P.H. privind validarea mandatului de consilier local al domnului Lup Ioan -
» P.H. aprobare Regulament de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cenade -
» P.H. aprobarea executiei bugerare la data de 31.12.2016 -
» P.H. aprobare deviz general MODERNIZARE CLADIRE PRIMARIE CENADE -
» P.H. aprobare deviz RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE -
» P.H. aprobare deviz general MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE -
» P.H. privind aprobarea creditelor de angajament -